შემსყიდველის გადაწყვეტილებისამებრ, ტენდერში მონაწილე პირებს, ტენდერის დასრულებისთანავე, გამოუჩნდებათ ერთმანეთის ვინაობები. ამასთან, სატენდერო წინადადებები კვლავ რჩება ხელმისაწვდომი მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.