რეალიზატორი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებისამებრ, მონაწილე პირებს, პროცედურის დასრულებისთანავე, გამოუჩნდებათ ერთმანეთის ვინაობები. ამასთან, მათი წინადადებები კვლავ რჩება ხელმისაწვდომი მხოლოდ რეალიზატორი ორგანიზაციისათვის.