ანონიმური ტენდერის შემთხვევაში სისტემა უზრუნველყოფს შემსყიდველის ვინაობის ანონიმურობას ტენდერის დასრულებამდე. ფუნქციის გააქტიურება განხორციელდა შემსყიდველის მიერ ტენდერის გამოცხადებისას. ტენდერის დასრულებისთანავე შემსყიდველი ორგანიზაციის ვინაობა გამოუჩნდებათ იმ კომპანიებს, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ტენდერში.