ერთი კონვერტის პრინციპით ტენდერის ჩატარების შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია, წინადადებების შეფასებისას, ერთდროულად ითვალისწინებს როგორც ტექნიკურ, ასევე ფინანსურ წინადადებებს. შესაბამისად, სატენდერო წინადადებების წარადგენა ხორციელდება  ერთადერთი "ელექტრონული კონვერტის" საშუალებით, eTenders.ge–ს გამოყენებით. 

ამისგან განსხვავებით, როდესაც ტენდერი ტარდება ორი კონვერტის პრინციპით, შემსყიდველი ორგანიზაცია პირველ ეტაპზე აფასებს ჯერ ტექნიკურ წინადადებებს (ფინანსური წინადადებების ცოდნის გარეშე) და მეორე ეტაპზე ითვალისწინებს ფინანსურ წინადადებებს. ასეთი ტენდერის შემთხვევაში, მიმწოდებლებმა საჭიროა სისტემაში ინტეგრირებული ველების საშუალებით, ცალ-ცალკე ატვირთონ მათი ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები.