პრეკვალიფიკაციით შემსყიდველს ახდენს კვალიფიციური მიმწოდებლების შერჩევას, მათთვის შესყიდვის პროცესის შემდგომი ეტაპის წარმართვისათვის. პრეკვალიფიკაციის შემდგომ ეტაპს, როგორც წესი, შეზღუდული პროცედურა განეკუთვნება, რომელიც, შესაძლებელია, შემსყიდველის სურვილის შესაბამისად, ჩატარდეს რევერსული აუქციონის, ერთი კონვერტის ან ორი კონვერტის სახით.

პრეკვალიფიკაციაში მონაწილეობისთვის გადადით ტენდერის დეტალებში, დააჭირეთ ღილაკს "განაცხადის წარდგენა", რის შემდეგაც თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა სისტემაში ატვირთოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია ფაილების სახით. განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც ტენდერს მიენიჭება სტატუსი "წინადადებების მიღება დაწყებულია". წინადადებების მიღების დაწყების დრო შეგიძლიათ იხილოთ ტენდერის დეტალებში.

მიმწოდებლებს საშუალება აქვთ შეცვალონ, ან გააუქმონ მათ მიერ წარდგენილი წინადადებები მხოლოდ "წინადადებების მიღება დაწყებულია" ეტაპზე.