განცხადების შემთხვევაში, რეალიზატორი ორგანიზაცია აქვეყნებს ინფორმაციას რეალიზაციის შესახებ Etenders.ge-ზე  (გამოცხადების დროს სათანადო ველების შევსებით და დამატებითი დოკუმენტაციის ფაილების სახით ატვირთვის საშუალებით).

იმ შემთხვევაში, თუ რეალიზატორი ორგანიზაციის მიერ არჩეულ იქნა განცხადების მოდული, მაშინ პრეტენდენტების მხრიდან წინადადებების წარდგენა არ ხორციელდება  Etender.ge–ს მეშვეობით.

თუ რა ფორმით უნდა განხორციელდეს წინადადებების წარდგენა, როგორც წესი, მითითებულია რეალიზატორი ორგაიზაციის მიერ განცხადების დეტალებში ან ატვირთულ დოკუმენტებში.