რეალიზაცია აუქციონის გარეშე გულისხმობს პრეტენდენტის მხრიდან  წინადადების ელექტრონულად წარდგენას Etenders.ge -ს საშუალებით. წინადადებების წარდგენის შემდეგ აუქციონი არ წარიმართება.